Vissza az oldalra >>>

Tisztelt Felhasználó!

Az alábbi online utcanévkataszterben szereplő adatok Debrecen nyomtatott formában látható utcaneveit tartalmazza.
A majdnem 3000 db elnevezést megvizsgálva szemünk elé tárul a város történelme az utcanevek tükrében 1395-től napjainkig.

Az adatbázis szerkezete
Az utcanévmutató abc sorrendben jeleníti meg a nyomtatott formában megjelent (oklevelek, magisztrátusi jegyzőkönyvek,
kéziratos térképek, közgyűlési jegyzőkönyvek, különféle iratok, nyomtatott térképek) formátumokon fellelhető elnevezéseket.

Az adatbázis a következo adatokat tartalmazza:

- az utca elnevezése
- az utca első hivatalos említése
- az utca utolsó hivatalos említése
- az utca korábbi elnevezése
- az utca későbbi elnevezése
- az utca alapdöntésének száma, első megjelenésének fellelhető helye, forrása
- az utca városrészi elhelyezkedése
- az utca elnevezésének magyarázata
- egyéb megjegyzés
- az utca helyrajzi száma
- az utca térképen való megjelenítésének száma (számai)

Természetesen nem csak közterületet nevezhettek el, így az adatbázisban szerepelnek elnevezett magánutak, illetve részben magánutak.


FIGYELEM !! A KERESETT UTCANEVET MINDIG VÉGIG KI KELL ÍRNI, HOGY CSAK AZ AZ EGY LEGYEN OTT. A megfelelő információk CSAK EBBEN AZ ESETBEN JELENNEK MEG!!!!


Megjegyzés

Amennyiben a közterület első és utolsó hivatalos említése helyén azonos évszám szerepel, akkor az azt jelenti, hogy az illető utcát csak "papíron" hozták létre, élo elnevezése nem volt. Ha az utolsó említés helyén az áll, hogy "nincs", akkor az utca elnevezése ma is él. Az utca melletti kiegészítő jelölés (a, b, c, stb.) azt jelenti, hogy ugyanolyan elnevezéssel volt vagy létezik utca, de térben máshol (térben különböző).
Az utcanév melletti kiegészítő jelölés (0, 1, 2, stb.) viszont azt jelenti, hogy ugyanolyan elnevezéssel volt vagy létezik ugyanott elnevezés, csak az előzőhöz képest hosszában, vagy jellegében más.
Az utcanév keresésekor beírt egymás utáni karakterek egyre jobban szűkítik a keresési lehetőségeket, s így könnyebben megtalálható a keresett utcanév. Az "Ékezetek használata" lehetőség bejelölésével a keresés pontosítható.
A "Törlés" gombbal a keresőmező törölhető.
A "Térkép" mezőbe beírt számhoz rendelt utcaszakasz egy listában jeleníti meg a beírt számhoz rendelt utca(szakasz) időbeni megjelent formáit, elnevezéseit, mely az 1750-ben készült várostérkép szerinti kerítésen belüli utcá(ka)t jelöli(k).
A "Keresés évszám szerint" linkre kattintva egy új oldalra kerülünk. Ha a két mezőbe azonos évszámot írunk és rákattintunk a "Keresés" gombra, akkor az adott évben létező debreceni utcák listáját kapjuk.
Ha a két mezőbe különböző évszámokat írunk, akkor a program csak azokat az utcaneveket listázza ki, melyek a két évszám között úgy léteztek, hogy a kisebb évszám már, a nagyobb évszám évében még említve voltak. Ha a két évszám közötti időben az utca megszűnt, vagy nem említették már, akkor az utcanév nem szerepel a listában.
A "Források" link alatt megjelenik az utcanevek adatbázisát képező források listája.
Amennyiben az utcanév választásakor egy ma is élő utcanevet adunk meg, akkor azt a maps.google.com weboldal segítségével a program megjeleníti.

A programot Tasnádi Zoltán készítette 2015-ben Balogh László adatai alapján.

Vissza az oldalra >>>