Dr. Horváth Péter publikációi

  

Díjak, kitüntetések:

OTDK különdíja (2007)

Podmaniczky-díj (2018)

 

Publikációk:

2014

A népi kultúra és a néptánc lehetséges szerepe az interdiszciplináris régiókutatásban. Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. elektronikus tanulmánykötet. Szerk.: BARTHA ÁKOS – SZÁLKAI TAMÁS. A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának kiadványa. Felelős kiadó: SZENDINÉ ORVOS ERZSÉBET, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatója. 79-90.       

A néptánckultúra és regionalitás kapcsolatrendszere Derecske – Mikepércs térségében. Acta Agraria Debreceniensis. Agrártudományi Közlemények. 55. (Főszerk.): PROF. DR. JÁVOR ANDRÁS. Felelős kiadó: Debreceni Egyetem. PROF. DR. NAGY JÁNOS. 49-54.


2015

A néptánc identitásformáló szerepe Mikepércs életében. Sokszínű néphagyomány, sokféle módszer. Válogatás a VII. Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológus hallgatók konferenciáján elhangzott előadásokból. Grafoprodukt kiadó Szabadka. 53-67.  

A néptánckultúra lehetséges identitásformáló és kohéziós szerepéről elméleti összefüggésekben. Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében 1. Válogatás a 2014-ben megrendezett konferencia előadásaiból. Kiss Lajos Néprajzi Társaság könyvtára sorozat. Szerk.: SZŐKE ANNA. Grafoprodukt kiadó Szabadka 79-91.

A népi kultúra kohéziós szerepe az interregionális kapcsolatok erősítésében. Közép-Európai Közlemények VIII. évfolyam, No. 29. 2. szám, Fiatal regionalista rovat. (Főszerk.): PROF. DR. GULYÁS LÁSZLÓ. 62-70.

A népi kultúra regionális értelmezésének dilemmái Hajdú-Bihar és Bihor megyék határmenti térségében. Acta Agraria Debreceniensis. Agrártudományi Közlemények. 63. (Főszerk.): PROF. DR. JÁVOR ANDRÁS. Felelős kiadó: Debreceni Egyetem. PROF. DR. NAGY JÁNOS. 73-78.

 Az Európai Unió kohéziós politikája a kulturális örökségvédelem, és a hagyományápolás terén Közép-Kelet-Európában. Közép-Európai Közlemények VIII. évfolyam, No. 30. 3. szám. (Főszerk.): PROF. DR. GULYÁS LÁSZLÓ. 133-140.           


2016

Elfeledett hagyományok nyomában. BARANYI BÉLA 70. A kapocs. (Szerk.): TAMÁS JÁNOS és POPP JÓZSEF. Kiadó: Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. 181-188.

Mikepércs kapcsolati hálózata az 1867-1906. közötti házassági anyakönyvek tükrében. STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA 65. DIPTICHON. TANULMÁNYOK BARTHA ELEK TISZTELETÉRE. Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem Kutatócsoport. (Szerk.): BIHARI NAGY ÉVA, KEMÉNYFI RÓBERT, (Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék). MARINKA MELINDA, KAVECSÁNSZKI MÁTÉ, (Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Egyetem Néprajzi Kutatócsoport). 789-803.

Néptáncdialektusok interdiszciplinális kutatásának szempontjai Hajdú és Bihar vármegyék térségében. Regionális szemle. I. évfolyam, 1. szám. (Főszerk.): DR. DAJNOKI KRISZTINA. Kiadja a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara. 159-174.

Archív filmeken rögzített néptáncgyűjtések áttekintése Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió térségében. Köztes Európa Társadalomtudományi folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. 2016. VIII. évfolyam, No. 19-20. 1-2. szám. (Főszerk.): PROF. DR. GULYÁS LÁSZLÓ. 41-67.


2017-

Néptáncgyűjtők adatbázisa Hajdú és Bihar vármegyék térségéből. (Bököny, Nagyiván, Nyíracsád és Polgár településekkel kiegészítve.). Regionális szemle. . II. évfolyam, 1. szám. Kiadja a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara. 69-83.

Néptáncdialektusok interdiszciplinális kutatásának szempontjai Hajdú és Bihar vármegyék térségében. Cívisporta. I. évfolyam, 1. szám. (Szerk.): HORVÁTH PÉTER és BALOGH LÁSZLÓ. 45-65.

„Elfújta a szél” – Így lett „csonka” a debreceni Kistemplom. Cívisporta. 1. évfolyam, 2. szám. (Szerk.): HORVÁTH PÉTER és BALOGH LÁSZLÓ. 69-108.

 Cíviskarakter Debrecen építészetében. Cívisporta. 2. évfolyam, 2. szám. (Szerk.): DR. HORVÁTH PÉTER és BALOGH LÁSZLÓ. 183-230.

 Adalékok Debrecen XVIII. századi várostérképének újradatálásához. Cívisporta. 3. évfolyam, 2. szám. (Szerk.): DR. HORVÁTH PÉTER és BALOGH LÁSZLÓ. 93-115. 

Belső kiáltás - Szász Zsuzsa munkáiról (Képírás internetes folyóirat)

 


Vissza