1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

 

Javaslat a
„IKARUS autóbusz család”
ágazati értéktárba történő felvételéhez

 

 

Készítette:

Balogh Tamás Zoltán

 

Debrecen, 2018. 12. 15.


I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

  1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

 

  1. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Balogh Tamás Zoltán

Levelezési cím: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonszám: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail cím: civisporta@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

  1. A nemzeti érték megnevezése: IKARUS autóbuszcsalád

 

  1. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

 

agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

X ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus és vendéglátás

 

 

  1. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Magyarország és a világ mintegy 80 országa

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik X ágazati

  1. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

lásd a mellékelt külön levélben

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  lásd a mellékelt külön levélben

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források) lásd a mellékelt külön levélben

  1. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://civisporta.hu/dttk/ikarus.html

 

III.

MELLÉKLETEK

  1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja lásd a mellékelt külön levélben

 

  1. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek lásd a mellékelt külön levélben
  1. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat nincs saját fotó

 

Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár autóbuszai
(1949-2007)

Képtalálat a következőre: „ikarus logo”
Összeállította:
Balogh Tamás Zoltán
Debreceni Tömegközlekedési Történeti Klub

 

Debrecen, 2018


Miért is fontos, hogy az Ikarus autóbuszcsalád Hungarikum legyen?

Unicum, debreceni páros kolbász, Béres csepp, Puskás Ferenc életműve, Herendi porcelán és még sok minden más, ami a Hungarikumok gyűjteményében az utóbbi években bekerült. Véleményem szerint ugyanúgy Hungarikumnak tekinthető a Dobostorta, a golyóstoll, Szent-Györgyi Albert életműve, a Rubik-kocka, illetve az Ikarus gyár által készített autóbuszok is, melyek világhírűek, de még nincsenek benne ebben a gyűjteményben.
Miért tartjuk fontosnak, hogy az Ikarus autóbuszok a Hungarikumok Gyűjteményébe kerüljön? Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár 1949 óta gyártott autóbuszokat Magyarországnak, mivel elsődleges cél az volt, hogy kielégítse a hazai igényeket. Az 1950-es évek elején viszont már exportra is gyártott autóbuszokat, először a keleti blokk országainak, és a szimpatizánsainak, például Egyiptomnak és Kínának. Tervben volt, hogy Dél-Amerikának is gyártsanak autóbuszokat. Az 1960-as években már Svédországgal, Ausztriával kerültek üzleti kapcsolatba, így betörtek a nyugati piacra, emellett Líbiában, Szíriában és Peruban is megvetették a lábukat. A Finta László által tervezett Ikarus 250-es autóbusz 1971-es Monaco-i nagysikere után a 200-as típuscsalád a legnépszerűbb autóbuszcsalád lett a világ minden táján. Észak-Koreán még ma is közlekedik a 260-as trolibusz, a Szovjetuniótól az NDK-ig pedig több ezer autóbuszt adtak el. Még az Athéni Közlekedési Vállalat is rendelt Ikarus 260-as és 280-as autóbuszokat.
A Nyugat országainak piacán csak kooperáció útján tudott terjedni a 200-as család: a svédekkel (Volvo, Scania), a nyugatnémetekkel (VöV, MAN) és az amerikaiakkal (Crown). Akár kooperációval, akár anélkül, az Ikarus autóbuszok szerte a világon közlekedtek.
A Szovjetunió felbomlásával azonban más szelek fújtak az Ikarus gyárban is: új autóbusztípusokat gyártottak, de ezeket alig tudták már eladni a nyugati tőkés országoknak.
Az 1990-es években újból sikerült amerikai kooperációval építeni egy új autóbusztípust, amely az Egyesült Államok autóbusz-közlekedését újította fel. Az oroszoknál nem volt nagyobb sikere a gyárnak: az 1998-as orosz válság miatt le kellett mondani az exportot, az így megmaradt autóbuszokat a hazai városokban adták el. Az Ikarus Nagy-Britanniával új autóbusztípust fejlesztett, amit a 2010-es évekig használtak, de nagyobb sikereket már nem ért el az Ikarus gyár és leányvállalata, az Ikarus Egyedi Autóbuszgyár. 2003-as székesfehérvári, majd 2007-es mátyásföldi üzemek bezárása az Ikarus gyár végét jelentette. Ezután már csak az állam és a gyár akkori emberei próbáltak újból feltámasztani az Ikarus nevet, de csak részben sikerült.
Összefoglalva: az Ikarus gyár nem csak Magyarországnak gyártott autóbuszokat, hanem a világ 78 országának is. Nemcsak az egykori keleti blokk országaiba, európai országokba jutott el hírünk és a buszok, hanem más távoli országokba is pl. az Egyesült Államokban is eljutott. Az Ikarus autóbuszcsalád méltán helyet kaphatna a Hungarikumok Gyűjteményében.
Ma már alig van Ikarus autóbusz Magyarországon és a nagyvilágban, ahol még közlekednek. Debrecenben 2009 óta már egy Ikarus autóbusz sem üzemel. Sokat selejteztek már, de sok autóbusz- és retro-barát próbálja megmenteni az Ikarus-buszokat, melyek nosztalgiajárműként közlekednek, vagy múzeumjárműként kiállítják. Míg Debrecenben csak egy Ikarus 311 típusú autóbuszt újított fel az akkori Hajdú Volán, a BKV-nak több sikerült autóbuszt nosztalgiajárműként újjávarázsolni, restaurálni.
Reméljük, hogy javaslatunk pozitív elbírását nyer, s az Ikarus autóbuszcsalád sikerrel kerül be a Magyar Értéktárba, ahonnan majd a Hungarikumok Gyűjteményébe fog majd eljutni.


Debrecen, 2018. 12. 15.
Balogh Tamás Zoltán
Debreceni Tömegközlekedési Történeti Klub
Az Ikarus története (https://hu.wikipedia.org/wiki/Ikarus; Balogh Tamás Zoltán)

Ikarus néven komplett autóbuszokat csak a második világháború után alapított állami vállalat kezdett gyártani.
Az állami vállalat egyik elődvállalata az Uhri (Uhry) cég volt, amelyet Uhry Imre 1895-ben, Budapesten alapított Uhry Imre Kovács- és Kocsigyártó Üzeme néven. Ez egy kicsiny, családi vállalkozásként kezdte meg a működését. Az üzem fő profilja ekkor még szekerek javításában és patkókészítésben merült ki. Azonban Uhry a bevételeket folyamatosan visszaforgatta a vállalkozás fejlesztésére, így csakhamar el tudta kezdeni a saját készítésű szekerek és vontatmányok gyártását. A következő egy évtized a vállalkozás folyamatos bővítésével, a székhely gyakori váltásával zajlott, mivel az üzemnek újra és újra nagyobb helyre kellett költöznie. Az 1913-ban vásárolt üzemhelyen aztán alapvetően a háborús ipar kiszolgálása vált prioritássá, mivel itt már teherautók javítása, illetve azok felépítményének gyártására is volt lehetőség. Mire a háború végül befejeződött 1918-ban, Uhry vállalkozása az ország legjelentősebbjei közé emelkedett. Ezt tovább tetézte az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása, illetve az is, hogy sok magyar vállalkozással szemben Uhry üzeme az új határokon belül maradt.
Mindezek következtében a húszas évek elején az üzem újabb bővítése vált szükségessé. Ekkor a vállalkozás nevet is váltott: Uhry Imre Karosszéria és Pótkocsigyárra, ezzel is jelezve a profilváltást. A harmincas évek elejéig a gyár különböző és sok esetben egyedi felépítményeket gyártott olyan külföldi gyártók alvázaira, mint a Ford, a Mercedes-Benz, a Fiat, a Büssing vagy épp az osztrák Gräf & Stift. Az így készült járművek már nem csak teherautók, de autóbuszok és személygépjárművek is lehettek. A növekedés tehát a húszas években sem lassult le, 1929-ben már elkészült a gyár 1000. teherautója is. Habár ekkortájt a gyár még nem foglalkozott a termékek exportálásával, időről-időre mégis feltűnt egy-egy modelljével a nemzetközi porondon. Ezek közül kiemelendő, hogy az 1934-es franciaországi „Concours d’Élégance” elnevezésű autó-szépségversenyen részt vett egy Gräf & Stift-alvázas autóbuszuk is.Ekkoriban a gyár első számú megrendelői magyar állami cégek – melyek közül a három legfontosabb a MÁV, a MAVART és a BSzKRt – voltak. Ezek egészen 1930-ig rendszeresen vásároltak nagy számban Uhry üzemétől. Ekkor azonban a világválság Magyarországot is elérte. Az említett cégek gyakorlatilag mindennemű rendelésüket azonnal visszavonták, amellyel hirtelen nehéz helyzetbe sodorták Uhry Imre gyárát. A következő pár évben többször is hitel felvételre, illetve a termékeinek áron alul való értékesítésére kényszerült, amely 1932-re csődeljáráshoz és a gyár leállásához vezetett.1933-ra Magyarország lassan elkezdett kilábalni a válságból és Uhry Imre gyermekei úgy döntöttek, hogy újraindítják a vállalkozást, amely ekkor Uhri Testvérek Autókarosszéria és Járműgyár néven kezdte meg működését. Uhry fiai már nem „y”-nal, hanem „i” betűvel írták a nevüket, amely gyakorta félreértések forrása. Az új cég az első pár évében csak kisebb megrendeléseket kapott, azonban 1936-ban befutott a BSzKRt igénye 50 db dízelmotoros, MÁVAG–Mercedes alvázas autóbuszra. Ezek a járművek még favázas karosszériával készültek, azonban a megrendelést követően a gyár elkezdte fejleszteni a fémvázas felépítményeket.Nem árt megjegyezni, hogy ebben a korban az Uhri Testvérek üzemében, épp úgy, mint más magyar gyárak esetében, nem volt szokás elnevezni a termékeket, emiatt alváznév és gyártási év alapján szokás hivatkozni ezekre az autóbuszokra. Hasonló a helyzet egyébként a Ganz és a MÁVAG által gyártott villamosokkal is, amelyek típusneveit (pl. N típus) az üzemeltető BSzKRt aggatta rá.Az első Uhri Testvérek által gyártott fém karosszériás autóbusz végül a MÁVAG N26/36-os típus, vagy közismertebb nevén koporsó lett, amelynek a következő években több módosítása, fejlesztése született. 1939-ben kezdték el gyártani az első MÁVAG N26/39-eseket, amelyet a köznyelv harcsának nevezett el. Ennek a típusnak készült hegyi, azaz budai viszonyokra tervezett, rövidebb változata is MÁVAG N2h/39 típusjelzéssel. Ezekből a modellekből összesen 184 darab készült.1948-ban, mint minden más vállalat, az Uhri Testvérek gyára is az államosítás áldozatává vált, amely nem sokkal később magával vonta az Uhri-család távozását is az országból.

Az Ikarus mint állami vállalat

Az Ikarus modellek közvetlen elődei

1948-ban a BSzKRt felkérte az ekkor még mindig Uhri Testvérek néven működő céget egy új autóbusztípus kifejlesztésére, amellyel kiválthatóak a – még megmaradt – korábbi típusok. Ez a modell lett a gyár által elsőként elnevezett Tr 5-ös, MÁVAG LO 5000-es alvázra épített autóbusz, aminek még az évben el is kezdték a gyártását.
1949-ben az állampárt utasítására átszervezték a magyar ipart, ami az Uhri Testvérek vállalat számára is változásokat hozott, ekkor ugyanis összevonták két másik céggel:

Így született meg az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár 1949. február 8-án.
Az átszervezés és a gyár új neve ellenére a vállalat által gyártott modellek nem kapták meg az Ikarus szót a nevükben, egészen 1951-ig. Azonban a szárnyas logó már a Tr 5-ös homlokfalán is megtalálható volt.A háború egyik következményeként Magyarországon nem lehetett kielégítő mennyiségű alvázat gyártani, mert az ipar egyszerűen nem tudott megfelelni az igényeknek. Ezt elsősorban az okozta, hogy Budapest ostroma alatt rengeteg autóbusz és teherautó semmisült meg, amelyeket pótolni kellett. Az Ikarus mérnökei tehát rá voltak kényszerítve arra, hogy megtalálják az alvázas konstrukció megoldását. Ennek lett az eredménye a Tr 3,5-ös kisautóbusz-típus, amely 1948-ban, a világon elsőként önhordó karosszériával készült. Néhány forrás tévesen a Setra S8-ashoz tulajdonítja ezt az eredményt, azonban a német típus csak 1950-ben jelent meg.Ez az ún. kisautóbusz mindössze 3,7 tonnát nyomot (innen a név), és valamivel kevesebb mint 8 méter hosszú volt. Az orrban elhelyezett erőforrást a Rába adta, azonban csak háború előtt kifejlesztett, akkor már tíz év körüli konstrukcióval tudtak szolgálni.
Ebben a rövid, mindössze három évig tartó periódusban az Ikarus vezetése máris nagy terveket szőtt, amelyek egyike volt az exportálás megindítása. Ennek érdekében fejlesztették ki az A 19-es típust, amely 10,5 méteres hosszával, ülőhelyenként elhelyezett ablakaival és túldíszítettségével a dél-amerikai piacokra lett tervezve. Minden erőfeszítés ellenére azonban csak két prototípus épült a típusból, az üzlet pedig meghiúsult.
Azonban volt még egy exportprogram a gyárban, amelyet az M 5-ös típus fémjelzett. A modellt a Tr 5-össel megegyező alvázra építették, azonban a homlokfalát és a belterét módosították, az ajtókat lengő ajtókra cserélték. Ez a program lényegesen sikeresebbnek bizonyult: 90 darabot adtak el Lengyelországba, 45-öt Romániába és 35-öt a MÁVAUT részére.

Az 1951 és 1967 közötti típusok

1951-ben egy hosszan tartó vita ért véget, amelyben szakmai és politikai erők csaptak össze a tekintetben, hogy önhordó karosszériás vagy alvázas buszok fejlesztésével kéne-e a gyárnak foglalkoznia a jövőben. A vita eredményeképpen a Tr 3,5-ös modell utódja az immár a gyár nevét hivatalosan is viselő Ikarus 30-as lett, amelyet önhordó karosszériával építettek. A modellt univerzális autóbusznak tervezték, azaz egyszerre volt hivatott ellátni városi, elővárosi és távolsági szolgálatot is. Több okból kifolyólag a városi kivitel nagyon gyorsan megbukott a gyakorlatban. Ellenben a modell nagyon sikeresnek bizonyult távolsági rendeltetésű vonalakon, amelyet az is bizonyít, hogy az első – ám nem utolsó – Ikarus modell lett, amelyet jelentős példányszámban exportáltak. A legkiemelkedőbbek NDK és Kína egyenként több mint 600 darabos, illetve Csehszlovákia valamivel több mint 500 egységnyi rendelése számított. Szintén 1951-ben készült el a 30-as típus „nagyobb testvére”, az alvázas Ikarus 60-as, amely a Tr 5-ös modell utódjaként lett kifejlesztve. A Járműfejlesztési Intézet (JÁFI) által tervezett alvázakat gyártókapacitás hiányában az Ikarusnak kellett elkészítenie. A típus rendkívül sokoldalúnak bizonyult, amelyet mi sem bizonyít jobban, hogy egy sor különböző altípusa jelent meg a következő években, amelyek egyes példányai még a hetvenes években is futottak. Ezen altípusok közül a legfontosabbak a troliváltozat, az Ikarus 60T, amelyet 1952 és 1956 között gyártottak, illetve az ITC 600, valamint IC 660 modellek. Ez utóbbiak voltak Magyarország első csuklós autóbuszai és világviszonylatban is az első olyanok, amelyeket nagy darabszámban gyártottak. Azonban ezeket a csuklós buszokat, vagy ahogyan akkor gyakorta nevezték őket: „ízelt buszokat”, nem az Ikarus készítette, hanem a FAÜ, házilag a már leselejtezett járművekből. Innen ered az altípus ismertebb elnevezése is, a FAÜ-csuklós. Az Ikarus gyár hosszú fennállása alatt sok sikert elkönyvelhetett magának, és vitathatatlanul ezek közé tartozik a formabontó, azóta is egyedinek számító formatervvel épített Ikarus 55-ös, illetve annak testvérmodellje, a városi kivitelű Ikarus 66-os. A két típusból összesen 16.726 darabot adtak el három kontinensen 1952 és 1973 között. Különleges formatervüknek köszönhetően máig az egyik legikonikusabb Ikarus modellként tartják számon, amelyet a köznyelv csak Faros néven emleget. Az ötvenes évek második felében az vállalat kifejlesztette a 30-as és 60-as modellek utódjait, ezek lettek az Ikarus 31, majd annak utódja, az Ikarus 311, illetve az Ikarus 620-as modellek. Előbbi kettő komolyabb exportsikereket ért el az NDK-ban, míg utóbbi igen sikeresnek számított a Szovjetunióban.1963-ban a állam úgy döntött, hogy az Általános Mechanikai Gépgyárat (ÁMG) beolvasztja az Ikarusba. Az ÁMG gyár Székesfehérvárott működött, így az Ikarus új, második gyáregysége is ott lett létrehozva. A hatvanas évek eleje a meglévő paletta teljes átalakításáról szólt, aminek az eredménye az Ikarus 180, 556, 557 autóbuszok lettek. Az Ikarus úgy tervezte, hogy ezekkel az összes korábban gyártott típust kiváltja majd a forgalomból. Ezek közül külön kiemelendő a 180-as modell, mivel az volt az Ikarus első, saját maga által gyártott csuklós típusa. Azonban megkerülhetetlen információ, hogy a típus kifejlesztéséhez a gyár beszerzett egy Henschel HS 160 USL típusú autóbuszt, amelyet a gyárban többször darabjaira szedtek és újra összeraktak, hogy alaposan át tudják tanulmányozni annak működését. A Henschelre azért esett a választás, mert a korban az a típus számított „a csuklós busznak”, az Ikarus pedig gyakorlatilag lemásolta azt. Olyannyira, hogy még HS 160 egyedi ajtókialakítását is átvették. A hatvanas évek második felében aztán újabb irányt vett a fejlesztési politika, amelynek áldozatául estek a 180-as típus és annak testvérmodelljei is. Az Ikarus, erőforrásai jelentős részét egy új, sokoldalú, egységes sorozat kifejlesztésébe fektette, amely később 200-as típuscsalád néven vált híressé.

A 200-as család

A típuscsalád első prototípusát, egy Ikarus 250-est az 1967-es BNV-n mutatták be. A sorozat mögötti ötlet az volt, hogy egy olyan sokoldalú járműcsaládra volt szükség, amely tagjai könnyen módosíthatóak, sokoldalúak és komolyabb átalakítás nélkül képesek ellátni városi, elővárosi és/vagy távolsági feladatköröket is. Lényegében a moduláris tervezés első előfutárai voltak ezek a járművek. Finta László formatervező vetette fel az ötletet, hogy a korban elterjedt gömbölyített karosszéria helyett törekedjenek egy szögletesebb konstrukcióra, mert az sokkal több helyet, jobb kilátást és közérzetet teremthet az utasok részére. A sorozatgyártás beindulása előtt több prototípus és bemutatókocsi is épült, amelyek több nemzetközi megmérettetésen részt vettek. Ezek közül kiemelendő az 1969-es nizzai Nemzetközi Autóbusz Hét, ahol a 17 fős mezőny második helyét szerezte meg a típus. Ennél is rangosabb díjat kapott 1971-ben Monacóban egy Ikarus 250 SL, azaz tárgyalóbusz kivitelű jármű, amely elnyerte Rainier herceg fődíját.1968-tól kezdődően a vállalat számos kísérleti járművet (pl. Ikarus 220, 242) épített a típuscsalád keretein belül, amelyekből ugyan nem született sorozatgyártás, de a futáspróbákon szerzett tapasztalatok segítették a mérnököket az ideális típusok létrehozásában. Végül 1971-ben kezdődhetett meg a városi/elővárosi rendeltetésű Ikarus 260 és Ikarus 280-as modellek gyártása, amelyek később a vállalat bestsellerjeivé, illetve idővel saját hanyatlásának egyik faktorává váltak. A csuklós 280-as típus annyira népszerű és sikeres modellé vált, hogy egy módosított változata, az Ikarus 286 még Észak-Amerikában is megvetette a lábát. Az Ikarus termelésének csúcspontját 1984-ben érte el, amikor egy év alatt több mint 13.000 járművet gyártott le, amellyel akkor a világ negyedik legnagyobb buszgyárának számított. Ezen a csuklós típushoz tartozik egy világrekord is: A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején a világ autóbusz-termelésének a 2/3-át az Ikarus 280-as típus tette ki. Ám a szóló változat, az Ikarus 260-as is a világ legnagyobb példányszámban eladott autóbuszai között szerepel, 75 547 legyártott egységgel.

A 300-as család

A 200-as típuscsalád sikerein felbuzdulva az Ikarus további fejlesztésekbe fogott bele, azonban változtattak a típuspolitikán. Ahelyett, hogy az egy egységes, univerzális típuscsaládra törekedtek volna, inkább elkezdtek kifejleszteni egy távolsági (300-as sorozat) és egy városi (400-as sorozat) típuscsaládot. A típuscsalád első prototípusa, az Ikarus 386 K1 (380 NE) 1981-ben készült el, és több olyan újítással lett felszerelve, amelyeket a vállalat a korábbi Ikarus 270-es és 254-es típusokból szerzett. Ezeket a típusokat az Ikarus anyavállalat 1989-ig gyártotta, amikor is a további fejlesztésüket átadta az újonnan létrehozott Ikarus EAG leányvállalatnak.

A 400-as család

A 400-as, azaz városi/elővárosi rendeltetésű sorozat fejlesztését már a 300-asok előtt, 1979-ben elkezdték. Az első prototípus az Ikarus 413.K1-es volt, amelyet még csaknem egy tucat társa követett. A kísérleti típusok több éven keresztül, rengeteg teszten mentek keresztül, mire a fejlesztés a végső fázisba érhetett. A sorozatgyártás megkezdésére végül 1984-ben került sor, az Ikarus 415-ösök első generációjával, amelyből a BKV rendelt egy kisebb sorozatot. Annak ellenére, hogy egy jól megtervezett típuscsaládot hoztak létre az Ikarus mérnökei, a várt megrendelések elmaradtak, ami főként annak köszönhető, hogy a keleti blokk országai ekkortájt már elkezdték érezni saját gazdasági válságuk előszeleit. Így sem a hagyományos belföldi, sem a külföldi megrendelőpartnerek nem akartak hallani drágább modellekről. Ehelyett szinte az összes piac az ekkor már 15 éves 200-as típuscsalád gyártásának folytatását követelte. Az Ikarusnak végül egészen 1992-ig kellett várnia arra, hogy megrendelés érkezzen a 415-ös típusra, amikor is a BKV vásárolt meg 140 példányt. Ekkora már a típus csuklós változata, az Ikarus 435-ös is bőven ki volt fejlesztve, azonban arra sem érkezett megrendelés, csak 1994-ben, szintén a BKV részéről.

Az 500-as család

1979 és 1999 között az Ikarus, alapvetően a fejlődő országok részére, azok igényeinek megfelelően gyártott több különböző kisautóbusz-modellt. A másik három típuscsaláddal szemben ez a sorozat nem követett konkrét formaterveket, egyetlen általános közös vonásuk, hogy különböző vállalatok alvázaira épültek. Ilyen vállalatok voltak a teljesség igénye nélkül a Volkswagen, az Avia, a MAN, a Renault vagy épp az Isuzu. Mind közül a legnagyobb példányszámban gyártott típus az Ikarus 543-as volt, melyből több mint 2100 darab készült.

Az Ikarus hanyatlása és bukása (1989–2003)

A rendszerváltással és a Szovjetunió megroppanásával párhuzamosan az Ikarus is válságos helyzetbe került. Legfőbb felvevőpiaca, a KGST országai elkezdtek elzárkózni a Magyarországról való járműbeszerzésektől, ráadásul a gazdasági helyzetük sem oldódott meg azonnal pusztán a politikai változások nyomán, így akik akartak volna sem feltétlenül tudtak vásárolni a magyar vállalattól. Azon ügyfelek pedig, akik mindezek ellenére mégis vásároltak, csak a legritkább esetben érdeklődtek az ekkor már újnak jóindulattal sem nevezhető, de mégis modernebb és drágább 300-as, illetve 400-as típusok iránt. Továbbra is az ekkor még javában gyártásban lévő 200-as típuscsalád volt az érdeklődések középpontjában, amely ekkor már több mint 20 éves volt. Tetézte a problémákat, hogy 1990-ben Oroszország csődközeli helyzetbe került és a magyar kormány elkaszálta több mint 1000 darab, orosz rendelésre már legyártott autóbusz kivitelét az országból. Szintén ebben az évben a németek is visszamondtak egy komolyabb megrendelést.[Ezek az események és körülmények egy láncreakciót indítottak el, amely pusztító hatással bírt a magyar ipar nagy részére. Ennek részeként az Ikarus számos beszállítójával szerződést bontott, és inkább házon belül saját maga kezdte el legyártani a szükséges termékeket. Ez az üzletpolitikailag logikus húzás több tucat vállalkozás és gyár, többek között a Csepel Autógyár sorsának megpecsételődését jelentette.

Utolsó nagy fejlesztések

Mindezek ellenére az Ikarusnak sikerült a víz felett maradnia, amely részben olyan eseményeknek köszönhető, mint a brit piacra való betörés a 400-as család egyes tagjaival, amelyeket 1990-től egészen 2002-ig exportáltak a szigetországba. Ezek a járművek külön a brit igények szerint lettek kifejlesztve, és szinte kizárólag az ő részükre lettek szállítva. Az utolsó ilyen fejlesztésű modell 2000-ben készült el Ikarus 489 Polaris típusjellel. Ez a jármű időtálló formatervvel és a kornak minden téren megfelelő technológiával készült.Emellett az Ikarus nem hagyott fel az autóbusz-fejlesztéssel, és 1993-ban előrukkolt az első, teljesen alacsony padlós modelljével, az Ikarus 411-essel. Ezzel a járművel a gyár ismételten bizonyította, hogy továbbra is a világ élvonalába tartozik, hiszen az első ilyen jellegű busz, a Van Hool A300 mindössze két évvel korábban, 1991-ben készült el. Azonban a 411-esből csak egy kis sorozat készült, ami részben a gyermekbetegségeknek, részben a 11 méteres kialakításnak volt köszönhető. A helyzetre a gyár viszonylag gyorsan reagált és csakhamar kifejlesztette az Ikarus 412-es típust, amelyből már nagyobb mennyiségű sorozat is készült. Egy jelentős méretű flottát a BKV még ma is üzemeltet belőle. A 411-412-es párosnál is nagyobb nemzetközi visszhangja volt az Ikarus 417-es típusnak, amely a világ első, teljes hosszában alacsony padlós csuklós busza volt. Ez a tulajdonság olyan népszerűvé tette, hogy már rögtön a bemutatásakor megrendelés érkezett egy 17 darabos flottára a németországi Wuppertal városából. Azonban a modell sikere nem tartott sokáig, mivel azt meghibásodások, gyakori műszaki problémák árnyékolták be. Emiatt nagyobb megrendelés sosem érkezett a 417-esből és 7 év gyártási idő alatt mindössze 32 darabot adtak el belőle.

Classic-sorozat

1998-ban a nehéz gazdasági helyzet és a 200-as családra való továbbra is kitartó igényre tekintettel a gyár felfrissítette a típuscsaládot és Classic néven kezdte árusítani, azonban ez párhuzamosan folyt a 200-asok értékesítésével. A sorozat új, modernebb, műanyag modulos homlok- és hátfalat, erősebb Rába D10-es vagy Detroit Diesel S50-es erőforrást és a kornak megfelelőbb belteret kapott. A sorozat végül is jó üzleti húzásnak bizonyult, mivel a keleti országokban és idehaza is több százat rendeltek a különböző típusokból, illetve a módosítások miatt az Ikarus is valamivel nagyobb összegért tudta őket árulni.

Új tulajdonos

1999-ben a francia Irisbus megvásárolta az akkor már amúgy is gyengélkedő Ikarust, ami ekkor erőteljes zuhanópályára került. Az Irisbus nem rendelkezett hosszútávú céllal a márkát illetően, az egyetlen célja az Ikarus piacainak megszerzése volt, azonban az már a meglévő piacait sem tudta megtartani. Ennek következményeképpen 2000-ben bezárt a mátyásföldi üzemegység, majd 2003-ban az Irisbus felszámolta a teljes, akkor már csak Székesfehérvárott működő céget. Az utolsó három – Ikarus 280-as típusú – jármű 2003 októberében hagyta el a gyár kapuit.

Leányvállalatok

Ikarus EAG (1967/89–2007)

1967-ben, a növekvő kis darabszámú és/vagy különleges kialakítású autóbusz-rendelések kielégítése végett a gyár létrehozta az Ikarus Egyedi Gyáregységet, amely ekkor még egy, az Ikaruson belüli üzemegység volt. Számos skandináviai országoknak exportált jármű itt készült. Ezen felül ide köthetők olyan különlegességek is, mint a PALT-rendszerű autóbuszok.

VöV és STLF-szabványos típusok

Ez a gyáregység készítette a hetvenes évek folyamán a nyugat-német megrendelésű, ún. VöV-szabványos Ikarusokat is, amelyek aztán Kuvaitba is eljutottak.A 190-es típus sikereinek híre Svédországba is eljutott, és fel is kérték az Ikarust, hogy gyártson a modell alapjain, de az ő igényeiket összefoglaló STLF-szabvány – (Svenskkollektivtrafik, magyarul: Svéd Közlekedési Szövetség) – szerint autóbuszokat. A feltételek között szerepelt sok egyéb mellett, hogy a járműveknek Scania vagy Volvo alvázon kell érkezniük, így az Ikarus mind két céggel kooperált, mikor kifejlesztette az Ikarus 194-es típust, és annak csuklós változatát, az Ikarus 196-ost.

E-sorozat

1989-ben végül a gyáregységet kiszervezték leányvállalattá, ekkor alapult meg az Ikarus Egyedi Gyáregység (vagy röviden Ikarus EAG, néha Egyedi), amely megkapta a 300-as típuscsalád továbbfejlesztésének feladatát. Ezekből alakult ki az E-sorozat, melynek legsikeresebb tagja az Ikarus E95-ös volt. Azonban a sorozat több tagját is sikerült számos nyugat-európai és skandináv országba exportálni, miközben Magyarországon is magas eladási számmal bírtak. Annak ellenére, hogy az EAG sikereket produkált, 2007 decemberében az Irisbus a bezárása mellett döntött, ezzel végleg felszámolva az egykori gyáróriás Ikarus Karosszéria- és Járműgyárat. 2007. december 11-én legördült az utolsó két busz, melyet
  a gyár egykori  és mostani dolgozói is megsirattak.

American-Ikarus (1980/89–1993)

Az 1980-as évek folyamán az Ikarus sikerrel exportálta az észak-amerikai kontinensre az Ikarus 286-osokat, azonban hogy biztosítani tudja az ellátást, előbb az Egyedi Gyáregység mintájára üzemet hozott létre Amerikában, majd 1989-ben megalapította az American-Ikarus névre hallgató leányvállalatát. Azonban, részben az anyavállalat rossz anyagi helyzete miatt, 1993-ban a leányvállalat elszakadt az Ikarustól és megalapította a North American Bus Industries vagy NABI névre hallgató gyárat. Ez a vállalat később az USA egyik legfontosabb autóbusz gyártójává vált.A NABI az Ikarus által gyártott Ikarus 416-os és 436-os modellek továbbfejlesztett változatait kínálta egészen 2013-ig, amikor a New Flyer Industries felvásárolta a vállatot, majd 2015-ben bezárta azt.
"Feltámadási" kísérletek az Ikarus névvel
Az Ikarus és az EAG megszűnése után a Magyar Járműgyártó Kft. az Ikarus névvel a szigethalmi illetőségű Auto Rad Controlle Kft.-vel (ARC) konzorciumot kötöttek és új típusokat fejlesztettek ki 2010 és 2012 között. Később a cseh Skoda gyárral való kooperáció keretében csuklós trolibuszt gyártottak, mely Szegeden is közlekedik. 2014-től a Molitussal, illetve a Mabi-bus céggel próbálnak új autóbusztípust építeni (a Mabi-bus Modulo M108d autóbuszt, azelőtt Ikarus V127 típusjellel hozták forgalomba). E kísérletek révén még néhány sikert tudott elérni az Ikarus a magyar autóbuszgyártás terén.


Az Ikarus autóbusztípusok
MÁVAG TR5:
Gyártási év: 1947-1951
Legyártva: 571 db
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_tr5.jpg
MÁVAG TR3.5:
Gyártási év: 1948-1949
Legyártva: 78 db
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_tr35.jpg http://www.old-ikarus.hu/Tr35_Egyipt_1024_szin.jpg
MÁVAG M5:
Gyártási év: 1949-1950
Legyártva: 170 db
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_m5.jpg

 

MÁVAG A19:
Gyártási év: 1949
Legyártva: 2 db
(Dél-Amerikai exportra tervezték)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_a19.jpg
Ikarus 30:
Gyártási év: 1951-1957
Legyártva: 3175 db
Külföldön megjelent: Kína, NDK, Csehszlovákia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Ikarus_IK30_aut%C3%B3busz%2C_az_ezredik._Fortepan_26332.jpg http://www.old-ikarus.hu/30_60/reprok/ik30_pot-30-78.jpg
Ikarus 31:
Gyártási év: 1956-1965
Legyártva: 3429 db
Külföldön megjelent: NDK, Jugoszlávia, Bulgária, Szovjetunió, Kína, Egyiptom

Ikarus 55:
Gyártási év: 1954-1973
Legyártva: 7466 db
Külföldön megjelent: Szovjetunió, NDK, Csehszlovákia, Románia, Kína, Bulgária, Lengyelország, Görögország, Jugoszlávia, Kuba
Ikarus 55
Ikarus 60:
Gyártási év: 1952-1959
Legyártva: 1744 db
http://www.old-ikarus.hu/GF-811_1024.jpg
Al- és rokontípusai:
Ikarus 50:
http://www.old-ikarus.hu/30_60/zslevi/ik50_msz.jpg
Ikarus 601:
Gyártási év: 1953-1957
Legyártva: 850 db
Külföldön megjelent: NDK

Ikarus 602:
Gyártási év: 1956-1959
Legyártva: 927 db
Külföldön megjelent: NDK
http://www.old-ikarus.hu/jobbagy/60/gb-03-25_ejobo.jpg
Ikarus 60T:
Gyártási év: 1952-1956
Legyártva: 147 db
http://www.old-ikarus.hu/NZA/T250.jpg
Ikarus FAÜ 60/ITC 600/IC 600:
Gyártási év: 1960-1975
Legyártva: 317 db
Külföldön megjelent: Kína
http://www.old-ikarus.hu/30_60/net/light/ga-12-00_bo_proba_light.jpg
Ikarus FAÜ 60T:
Gyártási év: 1962-1964
Legyártva: 54 db
http://www.old-ikarus.hu/T435_800.jpg http://www.old-ikarus.hu/NZA/T400.jpg
Ikarus és ÁMG pótkocsi:
http://www.old-ikarus.hu/amg/406_fau.jpg
Ikarus 66:
Gyártási év: 1952-1973
Legyártva: 9260 db
Külföldön megjelent: NDK, Lengyelország, Egyiptom, Kuvait, Dél-Jemen
A képen a következők lehetnek: égbolt és túra/szabadtéri http://www.old-ikarus.hu/55_66/ZsLevi/light/Busz%2062_light.jpg
IKARUS 180:
Gyártási év: 1966-1973
Legyártva: 7802 db
Külföldön megjelent: a Keleti blokk országaiban
http://www.old-ikarus.hu/556/ga-07-30_v12.jpg
IKARUS 556:
Gyártási év: 1965-1973
Legyártva: 5651 db
Külföldön megjelent: a Keleti blokk országaiban
http://www.old-ikarus.hu/556/nzs/ga-81-17.jpg http://www.old-ikarus.hu/556/nzs/ga-81-17_pecs1.jpg
Ikarus 557:
Gyártási év: 1963-1965
Legyártva: 37 db
http://www.old-ikarus.hu/556/nzs/ik557.jpg
Ikarus 305/306:
Gyártási év: 1958-1959
Legyártva: 47 db
Csak Egyiptomban jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_305.jpg
Ikarus 620:
Gyártási év: 1959-1971
Legyártva: 9121 db
Külföldön megjelent: a Keleti blokk országaiban
http://www.old-ikarus.hu/620/gyari/ik630_lengyel_light.JPG
Ikarus FAÜ 620/IC 620:
Gyártási év: 1960-1975
Legyártva: 56 db
Külföldön megjelent: a Keleti blokk országaiban
A képen a következők lehetnek: túra/szabadtérihttp://www.old-ikarus.hu/debrecen/gc-13-64_6vv4.jpg
Ikarus FAÜ IC 622:
http://www.old-ikarus.hu/620/BKV_archiv/ga-60-00_proba_02-33_light.jpg
IKARUS 630:
Gyártási év: 1959-1971
Legyártva: 5610 db
Külföldön megjelent: a Keleti blokk országaiban
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_630.jpg

Ikarus 620 Cabrio:                                      Ikarus 303
Gyártási év: 1962                                          Gyártási év: 1959 (proto)
http://www.old-ikarus.hu/e-mail/Zamory/ga-80-35.jpg       http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_303.jpg
Ikarus 211:
Gyártási év: 1973-1990
Legyártva: 5650 db
Külföldön megjelent: NDK, Vietnám, Ausztria, Bulgária, Románia, Lengyelország
http://busport-online.hu/gal_magan/fis767.jpg
Ikarus 212:
Gyártási év: 1975-1990
Legyártva: 155 db
Külföldön megjelent: NSZK, Dánia
http://busport-online.hu/gal_magan/fum254.jpg

Ikarus 216:
Gyártási év: 1985-1993
Legyártva: 100 db
Csak Kuvaitban jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_216.jpg
Ikarus 222:
Gyártási év: 1975-1979
Legyártva: 3 db
Román exportra tervezték.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_222.jpg
Ikarus 238:
Gyártási év: 1982-1986
Legyártva: 36 db
Csak Ghánában és Gambiában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_238.jpg
Ikarus 246:
Gyártási év: 1996
Csak prototípus készült el.
Képtalálat a következőre: „KAZ-449”
Ikarus 247:
Gyártási év: 1996
Legyártva: 41 db
Külföldön megjelent: Indonézia
http://busport-online.hu/gal_alba/jhz325_1.jpg
Ikarus 250:
Gyártási év: 1967-1996
Legyártva: 17 348 db
Külföldön megjelent: Európában mindenütt, de Ázsiában és Afrika térségében is. (turistabusz)

Ikarus 253 Alfa:
Gyártási év: 1992-1996
Legyártva: 107 db
http://busport-online.hu/gal_alba/fal254.jpg
Ikarus 255:
Gyártási év: 1972-1991
Legyártva: 24 196 db
Külföldön megjelent: Szovjetunió, NDK, Korea, Irak, Egyiptom, Líbia, Tunézia, Kína, NSZK
http://busport-online.hu/gal_magan/bfa251.jpg
Ikarus 256:
Gyártási év: 1974-2002
Legyártva: 23 290 db
Külföldön megjelent: NDK, Lengyelország, Szovjetunió
http://busport-online.hu/gal_tv/bhj829_1.jpghttp://busport-online.hu/gal_hv/hff781.jpg
Ikarus 260:
Gyártási év: 1970-2002
Legyártva: 72 547 db
Külföldön megjelent: Afrika (Etiópia, Egyiptom, Madagaszkár, Libéria, Tanzánia, Mozambik, Nigéria), Bulgária, Görögország, Dél-Amerika (Costa Rica, Venezuela, Kuba, Peru), Izland, Közel-Kelet (Irán, Irak, Szíria, Kuvait), Lengyelország, NDK, Svájc, Szovjetunió, Románia, Távol-Kelet (Tajvan, Észak-Korea), Törökország, FÁK országai, Lettország
http://www.old-ikarus.hu/200/260/ga-95-86_orig_light.JPGA képen a következők lehetnek: égbolt és túra/szabadtéri
Ikarus 260T:
Gyártási év: 1975, 1986
Legyártva: 2 db (1 darab BKV nosztalgia)
Külföldön megjelent: NDK (1 db), Észak-Korea (trolibusszá átalakított 260-as buszból)
http://busport-online.hu/gal_oregek/600_2.jpg

 

 

 

 

 

Ikarus 263:
Gyártási év: 1988-2001
Legyártva: 1626 db
Külföldön megjelent: NDK, Szovjetunió, Kuvait, Tajvan (Oroszországnak csak terveztek exportot, de 1998-ban a válság miatt ott maradt Magyarországon)
A képen a következők lehetnek: égbolt és túra/szabadtériA képen a következők lehetnek: égbolt és túra/szabadtéri
Ikarus 263T:
Gyártási év: 2018
Ikarus 263-as buszt alakított át a BKV trolibusszá.
Kapcsolódó kép
Ikarus 260 és 280 helyközi kivitelekbe és a gázbusz:
Képtalálat a következőre: „ikarus 260” Képtalálat a következőre: „ikarus 280” Képtalálat a következőre: „ikarus 280 metánbusz”
Ikarus 280:
Gyártási év: 1970-2003
Legyártva: 60 993 db
Külföldön megjelent: Afrika (Tanzánia, Mozambik, Tunézia), Amerika (Venezuela, Peru, Ecuador, Costa Rica, Kuba), Bulgária, Csehszlovákia, Görögország, Közel-Kelet (Irán, Kuvait, Szíria), Lengyelország, Németország, NDK, Szovjetunió és utódállamai, Románia, Távol-Kelet (Kína), Törökország
http://www.old-ikarus.hu/200/280/zslevi/aut%C3%B3busz_0524_light.jpgA Volán 6.sz. vállalat és a Hajdú Volán egykori járművei fényképe.
Ikarus 280T:
Gyártási év: 1975-1992
Legyártva: 369 db
Külföldön megjelent: Bulgária, Észak-Korea, Észtország, Lengyelország, NDK, Románia, Szovjetunió, Oroszország, Ukrajna
Nosztalgiatroli Budapesten 
Ikarus 271:
Gyártási év: 1984-1990
Legyártva: 895 db
Csak Líbiában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_271.jpg
Ikarus 272:
Gyártási év: 1977-1982
Legyártva: 106 db
Csak Jordániában jelent meg
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_272.jpg
Ikarus 282:
Gyártási év: 1978-1980
Legyártva: 10 db
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_282.jpg
Ikarus 261:
Gyártási év: 1982-1983
Legyártva: 55 db
Csak Mozambikban, Tanzániában és Angolában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_261.jpg
Ikarus 281:
Gyártási év: 1978-1993
Legyártva: 165 db
Csak Mozambikban, Tanzániában és Indonéziában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_281.jpg
Ikarus 283:
Gyártási év: 1988-1997
Legyártva: 856 db
Külföldön megjelent: Észtország, Oroszország, Szlovákia, Tunézia
Ikarus 283-as busz Moszkvában
Ikarus 284:
Gyártási év: 1981-1991
Legyártva: 11 db
Külföldön megjelent: NDK
http://busztipusok.hu/284/284-4.jpg http://busztipusok.hu/284/284-5.jpg

Ikarus 284T:
Gyártási év: 1988
Legyártva: 1 db
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_284t.jpg
Ikarus 285:
Gyártási év: 1993-1994
Legyártva: 51 db
Külföldön megjelent: Thaiföld (Malajziára készült export busz, amely sosem exportáltak)
http://busport-online.hu/gal_vt/fis943.jpg
Crown-Ikarus 286:
Gyártási év: 1980-1986
Legyártva: 505 db
Csak az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_286.jpg
Ikarus 290:
Gyártási év: 1981-1982
Legyártva: 10 db
Reptéri busz: MALÉV, Interflug, CSA, Mozambik
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_290.jpg
Ikarus 293:
Gyártási év: 1988
Legyártva: 1 db
Ma Teheránba található a busz (Irán)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_293.jpg
Ikarus-MÁV motorvonatok:
Képtalálat a következőre: „MÁV Bzmot 601” A sínautóbusz Pusztaszabolcs állomáson
Ikarus 190 (VöV szabvány):
Gyártási év: 1973-1977
Legyártva: 256 db
Külföldön megjelent: NSZK, Kuvait, Szovjetunió, Ukrajna(Alapja lett a további MAN, Volvo és Mercedes buszoknak)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_190.jpg
Ikarus 194 (SLTF szabvány):
Gyártási év: 1976-1977
Legyártva: 23 db
Csak Svédországnak gyártottak.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_194.jpg
Ikarus 194 (SLTF szabvány):
Gyártási év: 1982-1987
Legyártva: 12 db
Csak Svédországnak gyártottak.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_196.jpg
Ikarus 577 (Scania):
Gyártási év: 1980-1990
Legyártva: 1194 db
Csak külföldön (Irak) jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_577.jpg
Ikarus 150:
Gyártási év: 1990 (prototípus).
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_150_1.jpg
Ikarus 350:
Gyártási év: 1988-2001
Legyártva: 171 db
Külföldön megjelent: Nagy-Britannia
http://busport-online.hu/gal_magan/elr809_1.jpg

Ikarus 365:
Gyártási év: 1985-1993
Legyártva: 133 db
Külföldön megjelent: KGST-országok
http://busport-online.hu/gal_magan/flg055.jpg
Ikarus 385:
Gyártási év: 1985 (prototípus)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_385.jpg
Ikarus 386:
Gyártási év: 1984-2002
Legyártva: 43 db
http://busport-online.hu/gal_bv/fbd328_3.jpg

 

Ikarus 396:
Gyártási év: 1988-1999
Legyártva: 108 db
Külföldön megjelent: Skandináv országok (Svédország)
A képen a következők lehetnek: busz és túra/szabadtéri
Ikarus 955:
Gyártási év: 2000 (prototípus)
http://busport-online.hu/gal_bacs/hfw607_1.jpg
Ikarus 405:
Gyártási év: 1993-2002
Legyártva: 117 db
http://busport-online.hu/gal_bkv/bpi415_1.jpg

Ikarus 411:
Gyártási év: 1993-1998
Legyártva: 6 db
Külföldön megjelent: Lengyelország
http://busport-online.hu/gal_nv/ffj790.jpg
Ikarus 411T:
Gyártási év: 1994 (proto)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_411t.jpg
Ikarus 412:
Gyártási év: 1996-2002
Legyártva: 228 db
Külföldön megjelent: Lengyelország, Tajvan, Csehország, Észtország, Szlovákia, Olaszország
http://busport-online.hu/gal_szv/jbr012.jpg

Ikarus 412T:
Gyártási év: 1998-2002
Legyártva: 20 db
Külföldön megjelent: Észtország
http://busport-online.hu/gal_bkv/710.jpg
Ikarus 415:
Gyártási év: 1984-2002
Legyártva: 1045 db
Külföldön megjelent: Szlovákia, Lengyelország, Finnország, Németország
A képen a következők lehetnek: égbolt és túra/szabadtéri
Ikarus 415T:
Gyártási év: 1997-2002
Legyártva: 205 db
Külföldön megjelent: Románia, Észtország (Tesztelésként Szlovákiában és Oroszországban)
http://www.villamosok.hu/troli/ik-415-435/ga-db800.jpg
Ikarus 416:
Gyártási év: 1989-1993
Legyártva: 410 db
Csak az USA-nak gyártottak.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_416.jpg
Ikarus 417:
Gyártási év: 1995-2002
Legyártva: 32 db
Külföldön megjelent: Lengyelország, Németország, Olaszország, Csehország
http://busport-online.hu/gal_jkv/kfh529_1.jpg
Ikarus 435:
Gyártási év: 1985-2002
Legyártva: 766 db
Külföldön megjelent: Szlovákia
http://busport-online.hu/gal_bkv/bpi928_1.jpg Képtalálat a következőre: „ikarus 435”
Ikarus 435T:
Gyártási év: 1994-1996
Legyártva: 15 db
http://busport-online.hu/gal_bkv/303.jpg
Ikarus 436:
Gyártási év: 1990-1994
Legyártva: 62 db
Csak az USA-nak gyártottak.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_436.jpg
Ikarus 438:
Gyártási év: 1996
Legyártva: 2 db
Oroszországnak (illetve a FÁK országainak) terveztek exportot, de 1998-ban a válság miatt ott maradt Magyarországon
JID–095 rendszámmal 2008-ban
Ikarus 480:
Gyártási év: 1990-1997
Legyártva: 140 db
Külföldön megjelent: Egyesült Királyság, Kuvait (Görögországra csak tervezték)
http://busport-online.hu/gal_nv/fhk209_1.jpg
Ikarus 481:
Gyártási év: 1998-1999
Legyártva: 30 db
Csak az Egyesült Királyságnak készült el.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_481.jpg
Ikarus 489 Polaris (Egyesült Királyság):
Gyártási év: 2000-2001
Legyártva: 11 db
Csak az Egyesült Királyságnak készült el.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_489.jpg
Ikarus 506:
Gyártási év: 1987-1991
Legyártva: 901 db
Csak Egyiptomnak készült el.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_506.jpg
Ikarus 521:
Gyártási év: 1987-1991
Legyártva: 15 db
Külföldön megjelent: Németország, Ausztria
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_521.jpg
Ikarus 543:
Gyártási év: 1980-1999
Legyártva: 2176 db
Külföldön megjelent: Algéria, Szovjetunió, Egyiptom
http://busport-online.hu/gal_magan/gme428.jpg
Ikarus 545:
Gyártási év: 1989-1995
Legyártva: 15 db
A FÁK országainak gyártottak.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_545.jpg
Ikarus 546:
Gyártási év: 1991-1997
Legyártva: 42 db
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_546.jpg

Ikarus 551 (Irak):
Gyártási év: 1974-1976
Legyártva: 297 db (az 552-essel együttéve)
Csak Irakban jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_551.jpg
Ikarus 552 (Irak):
Gyártási év: 1974-1976
Legyártva: 297 db (az 552-essel együttéve)
Csak Irakban jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_552.jpg
Ikarus 553:
Gyártási év: 1974-1981
Legyártva: 4408 db
Külföldön megjelent: Csehszlovákia, Irak, Madagaszkár
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_553.jpg
Ikarus 554:
Gyártási év: 1976-1986
Legyártva: 781 db
Csak Irakban és Angolában közlekedtek.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_554.jpg
Ikarus 555:
Gyártási év: 1976-1988
Legyártva: 4050 db
Csak Irakban és Angolában közlekedtek.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_555_kocka.jpg
Ikarus 559 (Tanzánia):
Gyártási év: 1976-1978
Legyártva: 4 db
Csak Tanzániában közlekedett.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_559.jpg
Ikarus 657:
Gyártási év: 1966-1972
Legyártva: 49 db
Csak Svédországban és Líbiában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_657.jpg
Ikarus 659:
Gyártási év: 1968-1972
Legyártva: 52 db
Külföldön megjelent: Ausztria, Peru
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_659.jpg
Ikarus 660:
Gyártási év: 1977-1980
Legyártva: 35 db
Csak Svédországban közlekedett.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_660.jpg
Ikarus 661:
Gyártási év: 1970-1977
Legyártva: 661 db
Csak Svédországban közlekedett.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_661.jpg
Ikarus 662:
Gyártási év: 1975-1982
Legyártva: 159 db
Külföldön megjelent: Svédország, Dánia, NSZK, Szíria
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_662.jpg
Ikarus Steyr 663:
Gyártási év: 1971-1976
Legyártva: 37 db
Csak Ausztriában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_663.jpg
Ikarus 664 (Svédország):
Gyártási év: 1977-1984
Legyártva: 11 db
Csak Svédországban jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_664.jpg
Ikarus Steyr 663 (Nigéria):
Gyártási év: 1971-1973
Legyártva: 49 db
Csak Nigériában jelent meg.
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_666.jpg
Ikarus 669:
Gyártási év: 1973 (proto)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_669.jpg
Ikarus 692:
Gyártási év: 1982, 1985 (prototípusok)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_692_1.jpg http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_692.jpg

 

Ikarus 695:
Gyártási év: 1983 (proto)
http://busport-online.hu/gal_archiv/ik_695.jpg
Az Ikarus Egyedi Autóbuszgyár (IKARUS EAG) autóbusztípusai:

Ikarus E13:
Gyártási év: 1998-2007
Legyártva: 33 db
http://busport-online.hu/gal_magan/hiy433.jpg
Ikarus E14:
Gyártási év: 1995-1997
Legyártva: 20 db
http://busport-online.hu/gal_magan/fjp660.jpg
Ikarus E15:
Gyártási év: 2000-2002
Legyártva: 23 db
Külföldön megjelent: Törökország
http://busport-online.hu/gal_magan/hrr755.jpg
Ikarus F15 Midys Midway:
Gyártási év: 2004-2007
Legyártva: 298 db
http://busport-online.hu/gal_kulf/cz/4a41747.jpg
Ikarus E91:
Gyártási év: 1998-2007
Legyártva: 191 db
Külföldön megjelent: Görögország, Lettország, Izland, Norvégia, Csehország, Finnország
http://busport-online.hu/gal_borv/hiy181.jpg 

Ikarus E92:
Gyártási év: 1999 (proto)
http://busport-online.hu/gal_zv/gmm728h.jpg
Ikarus E94:
Gyártási év: 1995-2007
Legyártva: 574 db
Külföldön megjelent: Finnország, Európa

Fájl:Tisza Volán bus3.JPG Képtalálat a következőre: „ikarus e94” Képtalálat a következőre: „ikarus e94”   

Ikarus E94G Stork:
Gyártási év: 1998-2000
Legyártva: 8 db

Ikarus E95:

Gyártási év: 1992-2003
Legyártva: 645 db

A képen a következők lehetnek: felhő, égbolt, túra/szabadtéri és természet  820-as busz (DVV-494).jpg

 

Ikarus E96:

Gyártási év: 1988-1998
Legyártva: 451 db

Képtalálat a következőre: „ikarus e96”

 

 

 

 

 

Ikarus E97/397:
Gyártási év: 1992-1996
Legyártva: 47 db

http://busport-online.hu/gal_mv/fes775_2.jpg

Ikarus E98/398:
Gyártási év: 1995-2007
Legyártva: 574 db

http://busport-online.hu/gal_kav/gxn925_2.jpg

Ikarus E99:
Gyártási év: 1995-2003
Legyártva: 17 db

http://busport-online.hu/gal_korv/kwx463.jpg

 

 

 

 

 

 

Ikarus C56:
Gyártási év: 1999-2000
Legyártva: 398 db
Külföldön megjelent: Németország

http://busport-online.hu/gal_bv/iig983.jpg

 

Ikarus C60:
Gyártási év: 1999 (proto)

http://busport-online.hu/gal_av/hae195_1.jpg

 

Ikarus C63:
Gyártási év: 1998-2002
Legyártva: 3 db

http://busport-online.hu/gal_bacs/hsx486.jpg

 

 

 

 

 

Ikarus C80:
Gyártási év: 1999-2002
Legyártva: 72 db

http://busport-online.hu/gal_szv/hxt688_1.jpg

 

Ikarus C83:
Gyártási év: 2001-2003
Legyártva: 5 db
Külföldön megjelent: Kolumbia (Az orosz export sikertelen)

http://busport-online.hu/gal_vv/iyx192_2.jpg

 

Az Ikarus utódvállalatai által készített autóbuszok:

Ikarus E127/ARC 127:
Gyártási év: 2010-2012
Legyártva: 12 db

http://busport-online.hu/gal_hv/lmp233_x.jpg

 

 

Ikarus E134/ARC 134:
Gyártási év: 2010-2012
Legyártva: 8 db

http://busport-online.hu/gal_borv/lvj227.jpg

 

 

Ikarus V134/ARC 134:
Gyártási év: 2010-2012
Legyártva: 3 db

http://busport-online.hu/gal_av/lxu163.jpg

Ikarus V184/ARC 184:
Gyártási év: 2010
Legyártva: 1 db (proto)

http://busport-online.hu/gal_egyebek/tokol2011/ik_v187_1.jpg
Ikarus (ARC) V127/Mabi-bus Modulo M108d/PKD:
Gyártási év: 2015-től
Legyártva: 67 db
156-os busz (MXJ-007).jpg
Mabi-bus Modulo M168d:
Gyártási év: 2016-tól
Legyártva: 31 db
Képtalálat a következőre: „Modulo M168d”

Evopro Modulo Medio/Modulo EP 080 ES (C 68 ES):
Gyártási év: 2016
Legyártva: 20 db

Molitus S91:
Gyártási év: 2013
Legyártva: 1 db

Képtalálat a következőre: „molitus bus”

Irisbus Agora
Gyártási év: 2002
Legyártva: 1 db

7-es busz (IIG-954).jpg

Ikarus-Skoda Tr187
Gyártási év: 2010 (1 db), 2013 (13 db)

Képtalálat a következőre: „ikarus-arc troli”Képtalálat a következőre: „ikarus-skoda tr187”
Felhasznált irodalom:

Internetes irodalom:

Ikarus buszok a nagyvilágban: https://www.youtube.com/watch?v=uAPB-DZlO2A

VISSZA